Junior Website Designer (Full Time)

  • Menghasilkan desain yang responsif untuk laman sesawang syarikat dan klien.
  • Menambah baik desain laman sesawang syarikat dan klien. Ini termasuklah memastikan segala maklumat yang ada di dalam laman sesawang sentiasa terkini dan mengikuti perkembangan semasa.
  • Bekerja dengan rapat bersama Website Developer untuk memastikan laman sesawang berada dalam keadaan baik.
  • Menjaga imej syarikat dan/atau klien di dalam laman sesawang dengan menjaga piawaian yang ditetapkan.
  • Menyediakan idea dan desain yang menarik untuk kegunaan laman sesawang e-commerce syarikat atau klien.
  • Bersedia untuk menjalankan sebarang tugasan tambahan yang di luar daripada tanggungjawab yang diberikan.

Expected Salary: RM 1,800 – RM 3,000 / Monthly

Job Type: Full Time
Job Category: Creative
Job Location: Shah Alam

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx