Business Administration (Intern)

Job Scope:

  • Membantu dalam tugasan pentadbiran harian dan dokumen berkaitan.
  • Membantu menguruskan laporan syarikat, dan/atau yang berkaitan seperti yang ditugaskan.
  • Membantu Senior Admin dalam menguruskan hal ehwal dokumentasi, data, fail, dan sebarang tugasan yang diberikan.

Expected Allowance: RM 100 – 300 / Monthly

Job Type: Intern
Job Category: Admin
Job Location: Shah Alam

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx